Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Death Spiral: 4th Phase of Life May Signal the End Is Near

A growing body of research now suggests that there is a fourth phase immediately preceding death that scientists have dubbed the "death spiral."

via Live Science http://ift.tt/2awQ10N

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου