Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

How Did Dinosaurs Communicate?

Dinosaurs didn't have email or text messages to keep in touch, but scientists are quite certain the beasts engaged in dialogue. Those communications likely included hoots and hollers, cracking sounds, dance and song, and even symbolic love calls.

via Live Science http://ift.tt/1w0Sfal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου