Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Eating After Workouts: The Science of Timing Meals and Exercise

Timing workouts between meals is a productive tactic: Muscles are primed to refuel their glycogen stores immediately after a workout.

via Live Science http://ift.tt/2am0tt5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου