Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Facts About Arsenic

Arsenic is a naturally occurring element with a reputation as "king of poisons" as well as the "poison of kings."

via Live Science http://ift.tt/10LPg51

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου