Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Prehistoric Village Likely Torched by Bronze-Age Warriors

A fire that destroyed a Bronze Age village in the marshlands of eastern England around 3,000 years ago may have been set on purpose, possibly in a raid by warriors from a hostile group, according to a new archaeological study.

via Live Science http://ift.tt/2auyzx0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου