Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Do Opioids Make Pain Worse?

New research in rats has found that morphine can increase pain for months after the opioid has left the body.

via Live Science http://ift.tt/2ajP7DA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου