Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Workout Supplements: The Impact on Muscle Strength and Fatigue

Casual exercisers will not benefit from workout supplements, but creatine, caffeine or beta-alanine can benefit intense workouts.

via Live Science http://ift.tt/2am0z3X

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου