Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Facebook Test Flies Unmanned Aircraft That Could Provide Internet | Video

Facebook's Creative Labs flew the 'Aquila' for the first time. They are developing the aircraft to fly, on solar power, for up to 90 days. It will provide internet access for anyone within a 60 mile communication diameter.

via Live Science http://ift.tt/2ar8UCL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου