Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Pew! Pew! Pew! Mars Rover Curiosity Can Now Fire Laser On Its Own

The car-size Curiosity rover recently began autonomously choosing some of the targets for its ChemCam instrument, which blasts Martian rocks or soil with a laser and analyzes the composition of the resulting vapor.

via Live Science http://ift.tt/29ZnzYY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου