Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Bartender, Beware: Squeezing Limes Can Cause 'Margarita Burn'

A note to summer bartenders: Limes and sunlight don't mix.

via Live Science http://ift.tt/29R2Bdg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου