Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Ancient Hindu Temples Reveal Pent-Up Stress on Himalayan Fault

Damage on ancient temples in the picturesque hill town of Chamba, India, reveals the region is overdue for a major earthquake.

via Live Science http://ift.tt/29XcCG4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου