Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

'Blood Lake' Blooms in Iran

Iran's briny Lake Urmia recently appeared in satellite images with blood-red waters resembling the aftermath of a particularly gruesome crime scene.

via Live Science http://ift.tt/2a7ig5O

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου