Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Vibrantly Colored 'Starburst' Scorpionfish Discovered in the Caribbean

Pink and yellow starbursts decorate the orange-red skin of the newly discovered stellate scorpionfish.

via Live Science http://ift.tt/2aGdc88

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου