Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Move Over, 'Star Trek' — Hubble Telescope Sees the Real Final Frontier

Just in time for the new "Star Trek" movie arrival in theaters this weekend, the Hubble Space Telescope released its latest image from its "Frontier Fields" program.

via Live Science http://ift.tt/2aerZbm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου