Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

What Your Pee and Poo Color Says About Your Health

Knowing which urine color changes are due to food or medicines can save you worry, or provide an early alert to get to the doctor.

via Live Science http://ift.tt/2ayvcmg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου