Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

2 Dome-Headed Dinosaurs the Size of German Shepherds Discovered

The discovery of a pair of fossilized skulls from dome-headed dinosaurs is shedding light on how these bizarre creatures called pachycephalosaurs evolved, researchers say.

via Live Science http://www.livescience.com/56808-two-dome-headed-dinosaurs-discovered.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου