Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Newfound Ancient 'Sea Monster' Is Largest Yet from Antarctica

About 66 million years ago, an ancient sea monster the height of a five-story office building once gnashed its sharp teeth as it swam around the dark waters of Antarctica, a new study finds.

via Live Science http://www.livescience.com/56805-mosasaur-discovered-in-antarctica.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου