Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Bird Beaks Are Cooler Than You Think — Literally

CT scans show structures in birds' beaks that help them keep cool.

via Live Science http://www.livescience.com/56804-bird-beaks-are-cooling-units.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου