Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

'Cursed' Medieval Well Found in England

The well was once believed to wash away sins; then it became the site of a curse.

via Live Science http://ift.tt/2eXMPyX

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου