Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Refreshingly Radioactive? The Wild History of Energy Drinks

Back in the early 1900s, if you felt a bit sluggish you could reach for a beverage enhanced with radioactive elements to really add some pep to your step. It wouldn't be a healthy choice, though.

via Live Science http://ift.tt/2e5lStB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου