Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Did Too Many Energy Drinks Trigger Man's Liver Problems?

A 50-year-old man developed a condition called acute hepatitis after consuming energy drinks regularly for three weeks, according to a new report of the man's case.

via Live Science http://ift.tt/2eAYTTt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου