Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Iron Age Brew Recreated from Ancient Cauldron's Remnants

The alcoholic drink was probably a type of mead known as braggot.

via Live Science http://ift.tt/2fFpTFs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου