Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

'Doctor Strange' Astrophysicist Talks Mind-Bending Marvel Science

With "Doctor Strange," coming to theaters this Friday (Nov. 4), Marvel is taking its cinematic universe in a more mystical direction that may seem to diverge from the space travel, gods-as-aliens and DNA-based superpowers of the previous movies.

via Live Science http://ift.tt/2fchnKH

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου