Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Incoming! How NASA and FEMA Would Respond to an Asteroid Threat

It's a scary scenario: an asteroid headed for Earth, just four years away from slamming into our home planet. It may be too short a span to plan an asteroid-deflection mission, but it's long enough to present very different challenges from those of a more

via Live Science http://ift.tt/2foK5uO

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου