Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Fall Back: Daylight Saving Time Ends Sunday

Be prepared to "fall back" early Sunday morning, as people across the United States gain an hour of sleep with the end of daylight saving time.

via Live Science http://ift.tt/2f4f0fp

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου