Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Got Milk? People Living 9,000 Years Ago Did, Ceramic Pots Show

Humankind has gulped down mouthfuls of milk and other dairy products from animals, such as sheep, goats and cows, for at least 9,000 years, a new study suggests.

via Live Science http://ift.tt/2fYNrkO

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου