Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

What Is a Monsoon?

A monsoon is a seasonal shift in wind direction. It can cause heavy rainfall during the summer and dry spells in the winter.

via Live Science http://ift.tt/2fXBQ71

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου