Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Aging May Be Reversible: Researchers Rejuvenate Older Mice

Scientists have found a way to turn back the clock on cells, and mice given the treatment looked younger and had a longer lifespan.

via Live Science http://ift.tt/2hC4ZF4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου