Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

All Human-Made Objects on Earth Amount to 30 Trillion Tons

Pile up all of the human-made structures on the planet — from skyscrapers to cell phones — and it’d weigh in at approximately 30 million metric tons, according to a new study.

via Live Science http://ift.tt/2g2ESVM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου