Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Asparagus Pee? Why Only Some People Smell It

A new study reveals more than 800 new reasons why some people can't smell the characteristic scent of asparagus compounds in urine.

via Live Science http://ift.tt/2huyHwj

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου