Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Bipedal Human Ancestor 'Lucy' Was a Tree Climber, Too

CT scans of "Lucy," a human ancestor that lived 3 million years ago, reveal evidence in the structure of her bones that suggests she climbed trees as well as a walked on the ground.

via Live Science http://ift.tt/2gvnhJU

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου