Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Cold War-Era Satellites Spy on Himalayan Glaciers

The Cold War may have ended decades ago, but spy satellites' data from that era are now being used for a new mission: tracking environmental change in the Himalayas.

via Live Science http://ift.tt/2hmLOkY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου