Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Facts About Trans Fats

Trans fats, created by adding hydrogen to vegetable oil, are considered unhealthy. The FDA has ordered companies to remove partially hydrogenated oils from their food products by June 2018.

via Live Science http://ift.tt/2gAC0Ax

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου