Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Feathered Dinosaur Lost Its Tail in Sticky Trap 99 Million Years Ago

About 99 million years ago, an unlucky juvenile dinosaur wandered into a sticky trap and sacrificed a chunk of its tail.

via Live Science http://ift.tt/2ggI1q2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου