Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Fly Over Martian Chasms and Craters Through ExoMars Orbiter's Lens | Video

The first images from the European Space Agency mission's Color and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS) have been stitched together to show parts of Mars' Arisa Chasmata, Noctis Labyrinthus and more.

via Live Science http://ift.tt/2g17phF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου