Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

For Goodness' Sake? Santa Delivers for Both Naughty and Nice Kids, Study Finds

It turns out that it's not whether kids are naughty or nice that determines if Santa pays them a visit on Christmas. Nor is it the distance that Santa needs to travel from the North Pole.

via Live Science http://ift.tt/2hJFlRY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου