Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Fungal Infection Causes Swirling, 'Maze-Like' Rash

Fungal infections can show up in some pretty unusual ways, and a neat, "maze-like" pattern of concentric rings on the skin is one of them

via Live Science http://ift.tt/2h1wF8t

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου