Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Giant Megalodon Shark Teeth May Have Inspired Mayan Monster Myths

Giant fossilized teeth from extinct megalodon sharks may have inspired portrayals of a primordial sea monster in Mesoamerican creation myths.

via Live Science http://ift.tt/2hsI81A

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου