Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

How One Woman's UTI Remedy Put Her Life in the Balance

For women who have heard that drinking plenty of water can help prevent or treat a urinary tract infection, you may want to put down that extra glass.

via Live Science http://ift.tt/2fLzjQA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου