Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Inscription About Ancient 'Monkey Colony' Survives ISIL Attacks

Several artifacts with inscriptions survived in the ancient Assyrian city of Nimrud, after the terrorist group ISIL destroyed the site. One inscription tells of King Ashurnasirpal II's monkey colony.

via Live Science http://ift.tt/2glU4T3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου