Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Last Minute Gifts Ideas For 7- to 10-Year-Olds | Video

Live Science's Laura Geggel presents two fun-filled games that encourage logical thinking and spatial reasoning - Gravity Maze and Cool Circuits. Find out where to buy them and more in our guide for Educational Toys and Games for 7- to 10-Year-Olds

via Live Science http://ift.tt/2gMlj4I

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου