Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Leading Causes of Death in US Vary Greatly by Region

The rates at which people in the U.S die from different factors vary significantly among the regions of the country, according to a new study.

via Live Science http://ift.tt/2gWEAB8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου