Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

'Lucy' Species May Have Been Polygynous

The ancient relative of humanity dubbed "Lucy" may have been one of a harem of gals who mated with a single male, according to research that suggests her species was polygynous.

via Live Science http://ift.tt/2hsz8cE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου