Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

'Magic Mushrooms' Compound May Treat Depression in Cancer Patients

The hallucinogen found in "magic mushrooms" can considerably reduce the depression and anxiety felt by patients who have terminal or advanced cancer, according to new research.

via Live Science http://ift.tt/2gPUIUO

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου