Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

'Mic'd Up' Underwater Volcano Offers Unique Glimpse of Submarine Eruptions

Last year's eruption of one of the most active submarine volcanoes is offering clues about these explosive processes, which could help scientists better understand volcanoes on land, including those that pose serious threats to humans.

via Live Science http://ift.tt/2hzgz6J

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου