Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Mysterious Mariana Trench Noise May Be Minke Whale Call | Video

Scientists now think that a a weird sound that was recorded in the Mariana Trench in the Western Pacific Ocean may be that of a minke whale, a type of baleen whale.

via Live Science http://ift.tt/2h8tvgo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου