Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Mysterious Metallic Sound in the Mariana Trench Finally Identified

Around the deepest parts of the ocean, scientists eavesdropped on whale conversations.

via Live Science http://ift.tt/2hruziA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου