Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

New Flying Robots Take Cues From Airborne Animals

From navigating turbulence, to sleeping midflight, to soaring without a sound, animals' flight adaptations are helping scientists design better flying robots.

via Live Science http://ift.tt/2gJWkPt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου