Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Plague Strikes 6 Cats in Idaho

Half a dozen pet cats in Idaho were infected with plague this year, according to a new report of the cases.

via Live Science http://ift.tt/2ggNnl0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου