Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Real, Fake or Natural? Why Sweetener Type May Not Matter For Diet

The sweetener in your beverage makes little difference in terms of the overall calories you consume in a day, a new study suggests.

via Live Science http://ift.tt/2hwZ5oS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου